Image
Image

Drie jeugdige bewoners van de Oudezijl-west (Hendrik Kuiper twee keer) enige jaren later.                   

Borchert Smit en Evert Leeuwerke zijn de andere jongens.

Toch moeten wij ook naar de Voorstraat om een zo volledig mogelijk Kuiperverhaal te produceren. 

 Links naar verwante artikelen:       Kampen

Image

1 We beginnen dan ook aan de Voorstraat: vier generaties:

Image

2 Op deze kaart de toelichting: eerst de ''Oudezijlkuipers'' Stamvader Willem Kuiper

Image

3 Dan de ''Voorstraatkuipers'' Weer is Willem Kuiper de stamvader.

Image

4 Nog een stapje hoger en de familie Siebrands komt te voorschijn. (zie meer over Siebrands bij Kampen

Image
5
Image
6
Image
7
Image
8
Image
9
Image
10
Image
11
Image
12
Image
12a
Image
13
Image
14
Image
15
Image
16
Image
17
Image
18
Image
19
Image
20
Image
21
Image
22
Image
23
Image
24
Image
25
Image
26
Image

27

Image

28

Image