Image

De Tichelweg ontleent zijn naam aan de voormalige steenfabriek.En loopt van de Bunderweg naar de Achterweg. Daarna kwam de Jodenlaan.

De Parallelweg loopt evenwijdig (parallel) aan de Tichelweg. Ze verbinden de Bunderweg met de Achterweg.

Image
1
Image

2

Image
3
Image
4
Image