Image
De Kerkhofstraat is de toegangsweg naar de gemeentelijke begraafplaats, geflankeerd door het zgn. 'Werkhuis' aan de linkerzijde en een rij bomen aan de rechterzijde, anno 1920.
Image

1

Image

2

Image