Image

Regionaal historicus drs. Jochem Abbes uit Bourtange houdt deze avond een lezing over de val van de Republiek en de verwikkelingen in

Nieuweschans en omgeving in 1795:

Image

Contant betalen kan op deze avond achterin de Garnizoenskerk.
We horen graag via de mail met hoeveel personen u komt. Vol is vol.

Mailadres: vestingmuseumnieuweschans@gmail.com

Met een hartelijke groet,

Namens het bestuur van de Vrienden van de Nieuwe Schans

 

 

Alles begon in 1628.  Vele zaken over het dorp zijn hier naar terug te voeren.

Omstreeks 1727 ging men buiten de vesting bouwen en in 1824 woonde 33 % buiten de vesting.

Het jaar 1795 staat in onze vaderlandse geschiedenis bekend als de val van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Het Franse revolutionaire leger trok het land binnen, stadhouder Willem V vluchtte naar Engeland en de Bataafse Republiek werd opgericht. Met de Franse invasie trokken de Patriotten aan het langste eind en zagen de Orangisten de oude roemruchte Republiek ineenstorten. In de eerste maanden van 1795 trokken de Fransen naar Groningen, de Staatse en Engelse troepen voor zich uit drijvend richting de oostelijke grens. De terugtrekking van de Engelse troepen richting het Hannoverse Bremen verliep chaotisch en veroorzaakte een grote ravage in Oost-Groningen. Ook de garnizoensplaatsen, waaronder de Langakkerschans (Nieuweschans), werden zwaar getroffen en kregen grote schade te verwerken. De Groninger Courant van 3 maart 1795 - duidelijk op de hand van de Patriotten - sprak van een ‘roof- en plunderzieke bende’ die door de ‘edelmoedige Fransen’ werd verdreven. De krant stond duidelijk aan de zijde van de Patriotten, maar menige Oost-Groninger zag met lede ogen de rampzalige gebeurtenissen aan.

In de lezing gaat Abbes in op de grote context van het verhaal (de Franse Revolutie van 1789, de jarenlange onenigheid tussen Orangisten en Patriotten, de Franse bezetting en de uitwerking daarvan in Oost-Groningen). Een scharnierjaar in de geschiedenis van ons land, waarin ook Nieuweschans haar rol heeft gespeeld.

U bent welkom vanaf 19.15 u. bent u welkom (inloop) en na een welkomstwoord door de voorzitter en een klein huishoudelijk gedeelte beginnen we om 19.30 u. met de lezing. Halverwege de lezing houden we pauze en na afloop kunnen we nog even napraten. Van harte welkom; neemt u gerust een gast mee!

Heeft u interesse in het bijwonen van deze bijeenkomst, dan kunt u voor niet donateurs van Stichting Vrienden van de Nieuwe Schans, een bedrag van € 7,50 per persoon, overmaken op

rekening: NL19RABO 0306270811 o.v.v. uitnodiging 25 april 2024 en het aantal personen.

Voor donateurs van onze Stichting is het € 5,00. De prijs is inclusief een kop koffie of thee.

 

Image


Drs. Jochem Abbes:

Van ''roof- en plunderzieke bende'' tot ''avantgarde der edelmoedige Fransen''Image
UitnodigingHet bestuur van de Stichting Vrienden van de Nieuwe Schans nodigt u allen van harte uit voor een bijeenkomst op donderdag 25 april a.s. in de garnizoenskerk van Nieuweschans (Kerkstraat 1). Aanvang 19.30 u.

1
Image
2
Image
3
Image
4
Image
5
Image
6
Image
7
Image
8
Image
9
Image
10
Image
11
Image
12
Image
14
Image
13
Image
15
Image
16
Image
17
Image
18
Image
19
Image