Image

De Carel Coenraadpolder is in 1924 ingedijkt en daarmee de laatste polder die op de Dollard is terugveroverd.

Halverwege ligt een populierenbosje....

Image
1
Image
2
Image
3
Image
4
Image
5
Image