Image
Dr. Tresling woonde niet in de woning waar later Dr. Burema en opvolgers woonden, maar in de latere Coöperatie en nu de heer Hagedoorn. Ook de familieband van de familie is interessant.
Image

1

Image

2

Image

3

Image

4

Image