De strokartonfabriekII

In den beginne werd het stro met handkracht fijngemalen en met behulp van stoom gekookt in grote houten vaten. Bolkokers en zelfs droogcylinders ontbraken.  Inhoudsopgave
Elk artikel blijft 20 sec. staan,   Terug naar
:
De strokartonfabriek