Koning

Hotel Koning was misschien wel de meest veelzijdige gelegenheid van Nieuweschans. Kunst naar Kracht, zangkoren Palvu en V.I.O.D., dansles, Bodewitz, Dam-, Kaart-, Biljartclub, Plattelandsvrouwen, Bruiloften, notarissen(Kloosterman), banken, (Engel Tijdens), grote kluis van de boerenleenbank, Marechaussee, de hele dag, Jan de Roos, Vergaderingen boeren, kleedkamer voor de voetballers VV Nieuweschans,(geen kantine op veld) ''Het Nut'' met o.a. Seth Gaaikema.                                                                                                           
Inhoudsopgave   Elk artikel blijft 15 sec. staan.    Informatie om handmatig door de artikelen te stappen vindt u  HIER   Terug naar: Koning I