WERKGELEGENHEID: 


          Hoofdgroepen, waarin we de werkgelegenheid

         van de Schansker historie kunnen indelen:


                      INDUSTRIE    

                      TRANSPORT

                      DIENSTVERLENING

                      HORECA

                      BRANDWEER

                      POLITIE

                      LANDBOUW
      
De eerder genoemde middenstanders zijn hier niet in verwerkt, alhoewel ook zij voor werkgelegenheid hebben gezorgd.