Hoezo Leutje Meint ? Mijn vader had een neef, die exact zo heette als hij : Meint Mulder.  
Neef was echter jonger dan pa en dus
   werd het :    leutje Meint.
   
   In daden was ''oom Meint'' beslist niet klein, hij had al snel een carriëre opgebouwd. 
Had een camera en maakte de video.

  Vader en neef konden ontzettend goed met elkaar overweg.    Contacten tussen de kinderen zijn er nog steeds.