1928 : Nieuweschans bestaat 300 jaar !

De film is opgenomen in 1928 tijdens de feestelijkheden van het 300-jarig bestaan van Nieuweschans.
De herdenkingsfeesten werden gehouden van 22 t / m 24 juni.  
Hier bij was het ''Fanfarekorps Nieuweschans'' niet bij machte de feestelijkheden muzikaal op te luisteren. 
Daarom werd noodgedwongen het ''Winschoter Harmonie orkest'' ingehuurd. Deze is te zien op de film.

Aangezien een aantal inwoners van Nieuweschans zich hier nogal over schaamden, was het wel de directe aanleiding voor de oprichting van
Kunst naar Kracht, welke op 28 november, later dat jaar, gestalte kreeg.

Op de film Burgemeester Wisman, die dit ambt bekleedde van 1922 tot 1940.                   
Ook op de film de heer Abel Brink.