Religie:  Onder religie wordt gewoonlijk een van de vele vormen van zingeving verstaan.

Religie Aanhangers (2005)
Christendom 2,1 miljard
Islam 1,3 miljard
Niet-religieus 1,1 miljard
Hindoeïsme 900 miljoen
Boeddhisme 415 miljoen
Taoïsme 225 miljoen
Sikhisme 23 miljoen
Jodendom 14 miljoen
Jehova's getuigen 7 miljoen
Bahá'í 6 miljoen

De gegevens, zoals die er uit zagen in 2005.  Of deze gegevens ook nog gelden in 2019 -2020?    Bovendien beperken wij ons tot de vormen van het Christendom en het Jodendom.

Kerken in Nieuweschans:  
Singelstraat Het evangelisch christendom is een stroming binnen het orthodox-protestantisme. Wij spreken over 'evangelischen', 'evangelische christenen'  De evangelischen stellen de persoonlijke ervaring van de verlossing door Jezus Christus centraal. Zij hechten daarnaast groot belang aan evangelisatie. Evangelisch Christenen geloven dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is.
   
Bunderweg 1. Gereformeerd protestantisme is een verzamelnaam voor calvinistische en daaraan verwante kerkelijke stromingen binnen het protestantse christendom, die zijn ontstaan tijdens de Reformatie.  Christelijk volgens de ideeën van Calvijn
  2. Vrijzinnige christenen die bewerken het christendom zoals ze zelf willen. Ze filosoferen, wten eigenlijk niet wat ze moeten geloven.
   
Kerkstraat

De Nederlandse Hervormde Kerk was sinds 1816 de naam voor de Nederduits(ch) Gereformeerde Kerk die tijdens de Tachtigjarige Oorlog de officiële kerk van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden was geworden. Vóór 1816 luidde de naam van dit kerkgenootschap voluit de Nederduits Gereformeerde Kerk. In 1816 werd de naam van deze organisatie officieel Nederlandsche Hervormde Kerk en naderhand (nieuwe spelling) Nederlandse Hervormde Kerk. Op 1 mei 2004 is de Nederlandse Hervormde Kerk met de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk opgegaan in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).