Onderwijs :
Tot 1795 was het onderwijs een zaak van de kerk. De predikant en de kerkeraad hadden zeggenschap over b.v. de benoeming van de leerkrachten. De meester was tevens koster etc. in de kerk. In 1795 werden op bevel van de Franse overheid kerk en school gescheiden. In Nieuweschans werd het onderwijs gegeven in de ''Kostery'', het huis, dat grensde aan de N.H.Kerk en de binnenwal. De ''Kostery'' was tevens woning en ''washuys'' In 1820 was de toestand zo onhoudbaar geworden, dat het gemeentebestuur zich met een dringend verzoek richtte tot ''Zijne Majesteit den Koning'' te Brussel, om een sinds jaren niet meer gebruikt rijksgebouw- een zgn. turfloods, gelegen tegenover de ''Kostery'' te willen afstaan aan de gemeente om deze te kunnen inrichten als schoolgebouw. Dit was de eerste school in Nieuweschans, aan de Singel, (later Molenstraat) en de latere U.L.O. en V.G.L.O. school. Het vervolg zullen we behandelen per iedere school afzonderlijk.    Veel leerplezier !