In overige Cultuur:

           ----           Plattelandsvrouwen         Nieuweschans had een uitermate bloeiende afdeling ''Plattelandsvrouwen''

           ----           Culturele Raad                 Ook was er een ''Culturele Raad''

           ----           het Ambonezenbosje      In de Carel Coenraadpolder

           ----           Klein Artis                        Connecties met Nieuweschans, in artikel  

           ----           Schietborre                      Noem dat maar eens geen cultuur, dit verschijnsel!