Cultuur is dat wat de mens schept.

In brede zin duidt cultuur alles aan dat een samenleving voortbrengt en overdraagt, zowel materieel als immaterieel, zoals landbouw of agricultuur, tuinbouw of horticultuur, bosbouw of silvicultuur en wijnbouw of viticultuur. 

"In cultuur brengen" of "in cultuur nemen" verwijst naar de domesticatie en de teelt van planten en dieren, net zoals het ontginnen (het geschikt maken voor menselijke doelen) van de "wilde natuur".

In enge zin is cultuur een ambacht, kunst, religie en wetenschap (zoals literatuur, architectuur), gewoonten en gebruiken in een gebied, de kleding, vrijetijdsbesteding en voedselvoorziening.

De laatste alinea geeft ons de mogelijkheid (gewoonten en gebruiken in een gebied, de kleding, vrijetijdsbesteding) vele onderwerpen onder te brengen onder de noemer ''CULTUUR'' 

Uiteraard gesplitst in submenu's : De Culurele Raad, Kunst naar Kracht, Groen Wit, Voetbal, Dansen, Onderwijs, Plattelandsvrouwen etc, etc,