Onder het begrip middenstander of detailhandelaar wordt verstaan iemand die rechtstreeks aan de consument verkoopt.

Eerder was daar een diploma voor nodig: het zogenaamde middenstandsdiploma. Dat werd vereist voor het leiden van bedrijven die onder de Vestigingswet vielen. Het zijn in elk geval kleine zelfstandige ondernemers,

die een eenmanszaak leiden.

Om het onderscheid met grotere bedrijven of op grotere schaal opererende ondernemers te maken wordt de term dan ook vaak voorafgegaan door klein, zoals in kleine middenstander.
Het woord stamt nog uit de tijd dat de maatschappij in standen was verdeeld. De middenstand was dan de burgerstand van zelfstandige ondernemers en ambachtslieden.

Andere woorden waarmee ongeveer hetzelfde wordt bedoeld: detaillist, kleinhandelaar, neringdoende.

Nieuweschans heeft meer middenstanders gehad, dan in deze opsomming voorkomen.
Van deze hebben we een verhaal, van de andere hopen we die nog te krijgen. 
Naar INHOUDSOPGAVE