Van der Laan

Meindert en Berend van der Laan, weer een voorbeeld van erfopvolging, Meindert begon de zaak en  Berend zette deze voort. Zoon Meinhard niet..
Inhoudsopgave  Elk artikel blijft 15 sec. staan, te snel?  Zoekt u een artikel? Via de rode navigatieknoppen, links en rechts, óf de grijze rondjes, loopt u snel door door de  16 artikelen heen. Vervolg op: