De strokartonfabriekII

In den beginne werd het stro met handkracht fijngemalen en met behulp van stoom gekookt in grote houten vaten. Bolkokers en zelfs droogcylinders ontbraken.  Inhoudsopgave
Elk artikel blijft 15 sec. staan, te snel?  Zoekt u een artikel? Via de rode navigatieknoppen, links en rechts, óf de grijze rondjes, loopt u snel door door de  11 artikelen heen. Terug naar
:
De strokartonfabriek