Dr. Tresling

Dr. Tresling woonde niet in de woning waar later Dr. Burema en opvolgers woonden, maar in de latere Coöperatie en nu de heer Hagedoorn. Ook de familieband van de familie is interessant.
Inhoudsopgave  Elk artikel blijft 15 sec. staan, te snel?  Zoekt u een artikel? Via de rode navigatieknoppen, links en rechts, óf de grijze rondjes, loopt u snel door door de  4 artikelen heen. Vervolg op: