Benno Bruggink

Weinig foto's van de huisarts Bruggink uit Nieuweschans, wel wat meer van zijn zoon en naamgenoot..
Inhoudsopgave  Elk artikel blijft 15 sec. staan, te snel?  Zoekt u een artikel? Via de rode navigatieknoppen, links en rechts, óf de grijze rondjes, loopt u snel door door de  5 artikelen heen. Vervolg op: