Kerkstraat

De consistoriekamer of consistorie is in protestantse kerken de ruimte waarin de kerkenraad vergadert, of ook wel van de kerkenraad zelf. 
Inhoudsopgave  Elk artikel blijft 15 sec. staan, te snel?  Zoekt u een artikel? Via de rode navigatieknoppen, links en rechts, óf de grijze rondjes, loopt u snel door door de  18 artikelen heen. Vervolg op: