INLEIDING
{ac}Deze site is begonnen (april 2015) om de historie van het buurtschap ''Oudezijl'' te vertellen. Het gebied was daartoe onderverdeeld in maar liefst acht deelgebieden. 
ACBRSlogans waren : 

a) ''Van Schanskerdiek tot Brugge tou, van 't Hellnkje tot 't zwembad'' variant op het ''Grunnens Laid''  hiermee aangevende het basisgebied van het verhaal.

b)''De Stichting Vrienden van de Nieuwe Schans gaat hiermee de diepte in'' aangevend de openhartige verhalen van vele medewerkers.

      In beeld, geschrift en gesproken woord werd aandacht besteed aan emoties en gevoelens van de (ex)-bewoners van het gebied.  

c) ''Teamwork, simply stated, it is less me and more we''  of : ''Teamwork, eenvoudig gezegd, het gaat niet om mij, het gaat om ons''


Alles werd samengesteld m.m.v. (vroegere) bewoners van de Oudezijl e.o.{/ac}
{ac}De Oudezijl is een buurtschap in de gemeente Oldambt, provincie Groningen, ligt tegen Bad Nieuweschans aan, gescheiden door het   water van de Westerwoldse Aa. In 1628 werd op de punt van de Lange Akkeren, een hoger gelegen kleistrook in de Dollardboezem, de Nieuwe Schans aangelegd. De sluis op de Dollard lag aan het eind van de Voorstraat. ACBR De uitwatering van De Westerwoldse Aa was destijds bij Oudeschans. In 1657 kwam de afsluiting tot stand van de oostelijke Dollard-
boezem door de aanleg van de "Stockhornsterdijk", ook wel "Schanskerdijk" genoemd, gelegen tussen Drieborg en Nieuweschans. Tot 1669 kruiste de loop van de Westerwoldse Aa deze zeedijk ongeveer waar thans het "Laantje" begint. Daar lag de zeesluis,  "AA-zijl" genaamd.{/ac} 
{ac}Omdat de Oudezijl volledig deel uit maakt van de leefgemeenschap (Bad) Nieuweschans, ontstond al zeer snel de behoefte om de website voor het gehele dorp te laten gelden. Dit heeft inmiddels volledig gestalte gekregen. De naam werd gewijzigd : Schansker historie.  Naast de familie albums ontstonden rubrieken als ''Werkgelegenheid'' Cultuur, Schansker gebieden, Alles over de oorlog, en de Rijksmonumenten. Stuk voor stuk onderverdeeld in sub-rubrieken. ACBR  {/ac}