Oudezijl West

De Oudezijl West is loopt vanaf ''Hotel Koop'' tot en met de Schanskerdijk. Tot 1990 behoorde dit stuk Oudezijl tot de gemeente Beerta. De bewoners waren daar niet blij mee.  
Inhoudsopgave  Elk artikel blijft 15 sec. staan, te snel?  Zoekt u een artikel? Via de rode navigatieknoppen, links en rechts, óf de grijze rondjes, loopt u snel door door de  32 artikelen heen. Vervolg op: