Het Stationsgebied :
De komst van het station in Nieuweschans had meerdere gevolgen : De Spoorgracht en de Puttens moesten worden gegraven. Aan de westzijde van het station ontstond een natuurgebied, dat kan wedijveren met vele andere in Europa. Logisch, dat daar vrij kort na de realisatie van het station een natuurbad werd aangelegd, wat zijn weerga niet kent. (Achter op de foto) De Wilgenplas Ook de ''Puttens'' heeft diverse verhalen bewaard. De Puttens   Om over het ''Stationskoffiehuis'' (nog net zichtbaar achter de struiken) nog maar te zwijgen. Koffiehuis en hotel de wilgenplasHet ietwat donkere huis was een tijdlang een dependance van de kazerne. En last but not least, de bewoners zelf ! Stationsstraat