Soli Deo Gloria

Soli Deo gloria is een Latijnse uitdrukking : Alleen aan God de eer. Het is een van de vijf sola's die een basis vormen van de reformatorische beweging t.t.v. de Reformatie, maar ook heden nog de basis vormen voor deze christelijke stroming. 
Inhoudsopgave  Elk artikel blijft 15 sec. staan, te snel?  Zoekt u een artikel? Via de rode navigatieknoppen, links en rechts, óf de grijze rondjes, loopt u snel door door de  1 artikelen heen. Vervolg op: