Nederlands Hervormd Kerkkoor

Het Nederlands Hervormd Kerkkoor, was een koor met een enigszins Christelijke inslag, maar ''evergreens'' werden ook gezongen.
Inhoudsopgave  Elk artikel blijft 15 sec. staan, te snel?  Zoekt u een artikel? Via de rode navigatieknoppen, links en rechts, óf de grijze rondjes, loopt u snel door door de  4 artikelen heen. Vervolg op: