Het Ambonnezenbosje in de Carel Coenraadpolder

h2170
h2172
h2174
h2176
h2178
1/5 
start stop bwd fwd
De CC polder is in 1924 ingedijkt en daarmee de laatste die op de Dollard is terugveroverd. Halverwege de polder ligt een populierenbosje, een bijzonder landschapselement in het zeer open en grootschalige akkerbouwgebied. Het bosje is 2,5 hectare groot en ligt vlak achter de zeedijk aan een doodlopende weg. Op de dijk staat een gedenkteken t.g.v.het op Deltahoogte brengen van de dijk in 1986. De plek biedt een prachtig uitzicht op de polder met het bosje en op de kwelders met daarachter de Dollard, de Eems en Emden. 
Naar inhoudspgave !                                                                                                                                       Met de knoppen regelt u de voortgang van de artikelen zelf !