Erdman

Johann Georg Erdman : Joke begon zijn carriëre bij Crébas ! ''stiekels steken'' Maar Joke wilde schipper worden. Hij kon als knechtje aan de slag bij oom Luppo Leeuwerke ! 
Inhoudsopgave  Elk artikel blijft 15 sec. staan, te snel?  Zoekt u een artikel? Via de rode navigatieknoppen, links en rechts loopt u snel door door de 4 artikelen heen.