De Gardeijn

De jaartallen zijn 1813 - 1913. Betekent, dat de familie ''De Gardeijn'' in 1913 al in Nieuweschans woonde. Zeer fraai gegraveerd, bleef dit glas meer dan 100 jaar...
Inhoudsopgave  Elk artikel blijft 15 sec. staan, te snel?  Zoekt u een artikel? Via de rode navigatieknoppen, links en rechts loopt u snel door door de 6 artikelen heen.