Erdman

h8160a
k8291
k8297
l2299
1/4 
start stop bwd fwd
Erdman en Groen Wit zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden.  Johann Georg Erdman : Joke begon zijn carriëre bij Crébas ! ''stiekels steken'' In het begin eerst in de zomer, later ook in de winter. Maar Joke wilde schipper worden. Hij kon als knechtje aan de slag bij oom Luppo Leeuwerke ! , die een schip had. Maar dat waren zware werkzaamheden. Daarna werd Jo scheepsjager op het turfschip van Otto Smook ! Vervolg binnen !
Naar inhoudspgave !                                                                                                                                       Met de knoppen rechts regelt u de voortgang van de artikelen zelf !