Boekhold

a1086
a1092
a7021
a7026
b2281
b2300
c2152
c2182
c2191
c2230
c2251
c2271
c7050
f7013
f8077
f8081
f8086
g2501
g8012
g8014
g8021
g8061
g8071
k7031
k7061
k7102
k7201
k7251
k8011
l7011
l7021
l7051
n7019
01/33 
start stop bwd fwd
De familie Boekhold, gestart op de Oudezijl, naar de Verlengde Hoofdstraat, naar de Singelstraat, naar de Helling. ''In naam der Koningin !'' 1905 27 september,   Opa schipper Jan Berend Boekhold koopt via notaris D.L. de Koe uit Sappemeer een stalen tjalkschip, met een dek en een mast op het schip, Hij koopt het schip van de heer Tjarko Edzes, landbouwer te Sappemeer voor een bedrag van Dfl ?.   Wel tekent hij een schuldbekentenis à Dfl 4.800,= maar of hij nog ''eigen geld'' had, is niet bekend.
Naar inhoudspgave !                                                                                                                                       Met de knoppen rechts regelt u de voortgang van de artikelen zelf !